9 พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

Last updated: 5 พ.ค. 2567  |  15559 จำนวนผู้เข้าชม  | 

9 พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

     สำหรับคนที่กำลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้านเพื่อช่วยเรื่องโชคลาภ เสริมดวงการงาน อยากสมหวังในรัก  สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย วันนี้ทีมงานบ้านอุไรสิริ เราได้รวบรวมรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้านยอดนิยม พร้อมวิธีบูชาและบทสวดมาฝากแล้วค่ะ

 

1 . พระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร

พระพุทธคุณเด่น ด้านทำมาค้าขาย เมตตามหานิยม 
เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) นิยมบนด้วยไข่ต้ม ธูป 3 ดอก

คาถาบูชา นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัจจะพุทธา นะมามิหัง

 

2 . พระพุทธชินราช 

พระพุทธคุณเด่น ด้านปกปักคุ้มครองรักษา แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) ธูป 5 ดอก

คาถาบูชา เยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง สิริธัมมะติปิ ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม 

 

3 . พระสีวลี 

พระพุทธคุณเด่น  โชคลาภ ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง

เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกบัว พวงมาลัย น้ำเปล่า) น้ำผึ้ง ผลไม้สด ธูป 3 ดอก 

คาถาบูชา  สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ

 

4 . พระพุทธรูปหลวงปู่ทวด

พระพุทธคุณเด่น แคล้วคลาด เมตตามหานิยม

เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกมะลิ พวงมาลัย น้ำเปล่า) ธูป 9 ดอก

คาถาบูชา นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

 

5 . พระพิฆเนศ 

พระพุทธคุณเด่น เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ด้านการศึกษาเล่าเรียน ปัญญาความรู้ หน้าที่การงาน การเงินและความรัก ด้านปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ

เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) ธูปหรือกำยาน นมสด ผลไม้ (กล้วยน้ำว้า อ้อย) พืชพันธุ์ ธัญญาหาร

คาถาบูชา โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

 

6. เสด็จพ่อ ร.5 

พระพุทธคุณเด่น ความสุขความเจริญสู่ ตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล

เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป ดอกกุหลาบสีชมพู หมากพลู บุหรี่(ซิกการ์) สุรา บรั่นดี หรือไวน์

คาถาบูชา พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 ครั้ง

 

7 . เจ้าแม่กวนอิม

พระพุทธคุณเด่น ป้องกันภัยพิบัติ โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
 
เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกบัว พวงมาลัย ชาจีน) ผลไม้ ธูป 5 ดอก

คาถาบูชา นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

 

8 . พระสังกัจจายน์

พระพุทธคุณเด่น โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ สติปัญญา ความงามและความมีเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม

เครื่องสักการบูชา เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกบัว 7 ดอก พวงมาลัย ชาจีน) ผลไม้ ธูป 3 ดอก

คาถาบูชา กัจจานะ จะ มหาเถโร พุธโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะ สุภา สิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง นะ มามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะ มามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

 

 

9 . พระประจำวันเกิด


วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร
บทสวด วันละ 6 จบ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

วันจันทร์ ปางห้ามญาติ
บทสวด วันละ 15 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

วันอังคาร ปางโปรดอสุรินทราหู (ปางไสยาสน์)
บทสวด วันละ 8 จบ

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร
บทสวด วันละ 17 จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

วันพุธ (กลางคืน) ปางปาลิไลยก์
บทสวด วันละ 12 จบ

ยัสสานุภาเวนะ ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันพฤหัสบดี ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
บทสวดวันละ 19 จบ

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

วันศุกร์ ปางรำพึง
บทสวด วันละ 21 จบ

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันเสาร์ ปางนาคปรก
บทสวดวันละ 10 จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

              TIPS การจัดตั้ง และดูแลหิ้งบูชา

 ตำแหน่งของหิ้งบูชาที่เหมาะสมคือไม่ควรอยู่เหนือประตู หรือในตำแหน่งที่มองเห็นได้จากนอกบ้าน หรือในมุมที่มีการเดินเข้าออกบ่อยๆ
 ไม่ควรหันหน้าเข้าหาห้องน้ำและห้องครัว
 ไม่ควรจัดวางหิ้งพระใต้คาน
 ระดับของหิ้งควรวางให้สูงเหนือระดับศีรษะของผู้อาศัย
 ตำแหน่งหิ้งพระไม่ควรมองเห็นได้จากหน้าบ้าน
 ต้องดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ เปลี่ยนน้ำ และเครื่องบูชาเป็นประจำ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัย
       

     เพื่อนๆที่อยากจะเสริมพลังมงคลให้กับชีวิตหรือครอบครัว ลองมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงกับความต้องการมาบูชาในบ้านพร้อมขอพรด้วยบทสวดเพื่อให้สัมฤทธิผลกัน นะคะ หรือ จะเสริมบารมีภายในบ้านด้วย รูปปั้นสัตว์มงคล ทางทีมงานมีบทความให้เพื่อนๆอ่านนะคะ


    สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังมองหา ทาวน์โฮมชั้นเดียว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แนะนำ อุไรสิริ 3 บางน้ำเปรี้ยว ฟังก์ชั่น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ที่จดรถ ผ่อนถูกเริ่ม 5,200 บ./ด. หรือสนใจสอบถาม-ปรึกษาการยื่นกู้ โทร 080-8089887 สามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวัน 9.00-18.00 น
ขอขอบคุณที่มา : https://www.baanlaesuan.com/50031/ideas/buddha/2 

บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ยบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ  

  8 สิ่งควรทำ รับทรัพย์ช่วงตรุษจีน
  "ทางสามแพร่ง" ฮวงจุ้ยช่วยได้
  ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ฤกษ์ดี วันมงคล เช็คเลย
  5 รูปปั้นสัตว์มงคลเสริมบารมีภายในบ้าน


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้